All posts by Isaac Salvatierra

About the author

Les xarxes socials

“El timeline de Twitter trasllueix alguns dels elements més característics de la Postmodernitat: tothom parla amb la mateixa veu i les diverses aportacions conviuen en un règim d'oferta compartida perquè els usuaris triïn allò que els interessa sense haver de subscriure's a un diari amb una base comuna ideològica amb altres lectors ni tan sols a una web per posar-se en contacte amb gent que té els mateixos interessos. El timeline és la cultura del jo convertida en espectacle de masses. ”
Albert Sáez

Les dades obertes

“El moviment open data assumeix que els lectors son una part integral de la història, el periodisme de dades obertes fa el mateix. Publicant les dades d'una forma accessible, posant-les a disposició de qualsevol que les vulgui, de sobte, el nostre periodisme és més fort, millor. ”
Simon Rogers

L’extrapolació

“L'extrapolació és un mètode bàsic de predicció. De vegades, massa bàsic. Es limita a assumir que la tendència actual es mantindrà indefinidament en el futur. Alguns dels errors de predicció més coneguts són el resultat de prendre's aquest supòsit massa al peu de la lletra. A finals del segle XIX, molts urbanistes es van mostrar preocupats per l'increment de l'ús de carruatges arrossegats per cavalls i el factor de contaminació dels excrements. El 1894, un periodista va predir en el Times de Londres que l'any 1940 tots els carrers de la ciutat estarien coberts per més de dos metres i mig d'aquesta substància. Afortunadament, 10 anys més tard, Henry Ford va començar a produir prototipus del Model T i això va evitar la crisi. ”
Nate Silver

Les relacions causa-efecte

“Que hi hagi una forta relació entre dues variables no és suficient per extreure conclusions sobre les relacions causa-efecte. Considera el nombre de televisors per persona i l'esperança de vida mitjana dels països del món. Hi ha una correlació positiva forta: els països amb molts televisors tenen esperances de vida més altes. Podem augmentar l'esperança de vida de la gent de Ruanda enviant-los televisors? Evidentment, no. Correlacions com l'anterior es coneixen sovint com a correlacions sense sentit. La correlació és real el que no té sentit és la conclusió que un canvi en el valor d'una variable és la causa d'un canvi en l'altra.”
David S. Moore

Big data

“A la facilitat per emmagatzemar grans volums d'informació a baix cost l'acompanya un altre factor determinant: la facilitat per produir aquesta informació gràcies als milions de sensors que inunden el món. Des dels receptors GPS que monitoritzen el transport de mercaderies i passatgers als que mesuren la qualitat de l'aire a les ciutats o el trànsit a les carreteres. Aquests infrastructura ja és imprescindible perquè funcionin els grans sistemes globals, però a més ens ofereix una nova narrativa, en temps real, de les mecàniques urbanes, socials i econòmiques.”