Big data

“A la facilitat per emmagatzemar grans volums d'informació a baix cost l'acompanya un altre factor determinant: la facilitat per produir aquesta informació gràcies als milions de sensors que inunden el món. Des dels receptors GPS que monitoritzen el transport de mercaderies i passatgers als que mesuren la qualitat de l'aire a les ciutats o el trànsit a les carreteres. Aquests infrastructura ja és imprescindible perquè funcionin els grans sistemes globals, però a més ens ofereix una nova narrativa, en temps real, de les mecàniques urbanes, socials i econòmiques.”

New Comment