El treball en equip

“El periodisme de dades és un microunivers en què es respecten les diverses disciplines, s'escolten les propostes de tots i es construeix en comunitat. El periodisme de dades no només treballa per a la democràcia, sinó que ha de funcionar de manera col·laborativa i sota un règim democràtic intern, sinó és poc efectiu. ”
Ana María Ávila

New Comment