Les xarxes socials

“El timeline de Twitter trasllueix alguns dels elements més característics de la Postmodernitat: tothom parla amb la mateixa veu i les diverses aportacions conviuen en un règim d'oferta compartida perquè els usuaris triïn allò que els interessa sense haver de subscriure's a un diari amb una base comuna ideològica amb altres lectors ni tan sols a una web per posar-se en contacte amb gent que té els mateixos interessos. El timeline és la cultura del jo convertida en espectacle de masses. ”
Albert Sáez

New Comment