RAC1

Cap d’informatius del 2008 al 2009. Posada en marxa de l’especialització de la redacció, amb la creació les seccions política/economia, societat/cultura. Des del 2007, editor i presentador de l’informatiu del migdia 14/15, assolint durant el 2009 el lideratge d’audiència en la seva franja, amb 64.000 oients. Anteriorment, des del 2003, tasques en totes les seccions de la redacció d’informatius (sotsedició nit, sotsedició matí, edició cap de setmana, redactor d’economia i redactor d’internacional).

< >